Stichting Dakar Challenge RunDe website van Stichting Dakar Challenge Run zoals bereikbaar via de URL‘s www.dakarchallengerun.nll (hierna: ‘Website‘), is eigendom van Stichting Dakar Challenge Run.

Gegevensverwerking en aansprakelijkheid

Stichting Dakar Challenge Run besteedt veel zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie op de Website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen, onder andere door veranderende regelgeving. De informatie op de Website is bovendien (deels) afkomstig van derden. Stichting Dakar Challenge Run accepteert dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie op de Website. Informatie die van essentieel belang is voor Afnemer dient altijd door Afnemer op juistheid te worden geverifieerd.

De Website bevat links naar externe internetpagina‘s. Stichting Dakar Challenge Run is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina's waarnaar op de Website een link is opgenomen of internetpagina's waarop een link is opgenomen naar de Website.

Stichting Dakar Challenge Run is verder niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals onder meer storingen, virussen, verminking van informatie, onderbrekingen, fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Stichting Dakar Challenge Run.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle (intellectuele eigendoms) rechten op (de inhoud van) de Website berusten bij Stichting Dakar Challenge Run, voor zover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op de Website. De gebruiker van de Website mag de inhoud van de Website slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken, tenzij schriftelijk anders met Stichting Dakar Challenge Run is overeengekomen. Het is de gebruiker van de Website niet toegestaan om informatie verkregen van de Website zonder schriftelijke toestemming van Stichting Dakar Challenge Run openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook.

Storingen en informatie

Indien de gebruiker van de Website problemen ondervindt op de Website, kan gebruiker dit Stichting Dakar Challenge Run laten weten door toezending van een e-mail aan: . Stichting Dakar Challenge Run zal zich vervolgens inspannen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Ook voor verdere vragen kan de gebruiker van de Website een e-mail sturen aan voornoemd e- mailadres.